2022. We hebben Nieuwjaarsdag achter de rug. Veel is nieuw. Ons wachten spannende tijden. Vooral wat betreft ‘Den Haag’. Op 10 januari staat er een nieuw kabinet op het bordes: Rutte IV.

Dat betekent veel ministers (20) en staatssecretarissen (9) – een record voor ons land. We zien een aantal vertrouwde ‘spelers’ terug, zoals Mark Rutte, Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Hugo de Jong. Alleen Rutte blijft in het torentje; de andere drie hebben een functie elders gekregen.

Als je de titels van de verschillende ministeries bekijkt, lijkt er weinig op aan te merken. Toch ontbreekt er iets. De uitzondering: de toenemende bevolkingsgroei. We zijn al het dichtstbevolkte land van Europa. Het CBS ziet een voortdurende groei: “Naar verwachting zal het inwonertal in 2026 de 18 miljoen bereiken, en in 2038 de 19 miljoen.” Nu al is bekend dat er dit jaar 100 duizend huizen bij moeten komen. Dat gaat niet lukken, volgens de sector. Als dit thema niet geadresseerd wordt door het kabinet, komt het parlement er wel mee.

Dan over de ‘poppetjes’. Zo op het eerste gezicht ziet het er veelbelovend uit. Er zijn interessante nieuwe ministers, zoals arts en wetenschapper Ernst Kuipers. Voor het eerst sinds twintig jaar weer eens een medicus op Volksgezondheid. Het werd tijd. Acht jaar lang was Kuipers bestuursvoorzitter van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is er klaar voor.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt natuurkundige Robbert Dijkgraaf, die zijn bekendheid vooral te danken heeft aan zijn optredens in ‘De Wereld Draait Door’ en daarna de ‘DWDD University’, waarin hij als geen ander de wetenschap wist uit te leggen. Een sterk karakter met ook nog eens een achtergrond als sterke leider. Na zijn presidentschap bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen werd hij in 2012 directeur van een van ’s werelds topinstituten in de VS. Het lijkt mij een toptransfer.

Voor het bedrijfsleven is het van het grootste belang dat er stevige ministers komen op Economie en Financiën. Er zijn drie vrouwen aangetrokken voor deze posten. Gezien hun achtergrond ziet het er goed uit. De bekendste is Sigrid Kaag. Zij wordt vicepremier en minister van Financiën – de eerste vrouw ooit in deze positie. Op deze plek is zij de machtigste minister op het Binnenhof, op Mark Rutte na.

Micky Adriaansens komt op Economische Zaken en Klimaat. De juriste mag dan in het land niet zo bekend zijn, ze heeft een solide achtergrond. Ze is sinds 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van Twynstra Gudde. In juni 2019 trad ze toe tot de Eerste Kamer, waarin ze direct voorzitter werd van de vaste Eerste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een grappig detail is dat ze na haar middelbare school in de beste studentenband zong, met als bekendste liedje ‘I will survive’. Met dat uitgangspunt is Micky wel klaar voor Den Haag…

Liesje Schreinemacher gaat het ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking runnen. Hoewel pas 38 jaar, is ze gepokt en gemazeld in de politiek. Ze was politiek assistent van Tweede Kamerlid, later minister Jeanine Hennis-Plasschaert. Ze heeft zich ook gespecialiseerd in het bouw- en aanbestedingsrecht. Interessant detail: bij de laatste verkiezingen voor het Europarlement kreeg ze maar liefst 37.519 voorkeursstemmen, dus populair in eigen kringen. Na anderhalf jaar ‘Brussel’ is ze weer terug op haar oude stek.

Het werd wel tijd dat er meer topposities voor vrouwen zouden komen. De VVD scoort het best met maar liefst vier vrouwelijke ministers. Behalve Schreinemacher en Adriaansen zijn Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ook tot minister gepromoveerd.

Vrouwen of mannen, uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van bestuur. Hopelijk wordt 2022 een veel beter politiek jaar dan 2021. Met deze nieuwe bemensing heb ik er goede hoop op dat zij het verschil kunnen maken!

  • Deze column werd gepubliceerd op 11-1-2022. Hij kwam tot stand dankzij de steun van Accon avm, een van de grootste acccountantsbedrijven van Nederland. De schrijver is in zijn TED Talk’s geheel onafhankelijk.
    Alle columns zijn op meerdere platforms te lezen, o.a. op de website van Accon avm – dat ruim 7.500 vaste volgers heeft -, Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram en tedvandermeer.nl.

Reageren: ted@epte.nl

Wil je meer lezen?

Bekijk deze publicaties