Analyse Gemeenteraadsverkiezingen Amersfoort

Gepubliceerd op facebook, www.amersfoortnu.nl e.a.

GroenLinks grote winnaar in Amersfoort

UNIEK: 4 PARTIJEN GELIJK BOVENAAN

Analyse door: TED VAN DER MEER

De grote winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen zijn GroenLinks, dat er drie zetels bij kreeg, CDA en Amersfoort2014 (plus twee). Belangrijkste verliezers: D66 (min drie) en de Partij van de Arbeid (van vijf naar twee).
Burgemeester Lucas Bolsius maakte woensdagavond de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend. Hij kwam met een unicum. Vier partijen bleken zes zetels te hebben gescoord: D66, VVD, CDA en GroenLinks. Met de meeste stemmen neemt D66 het voortouw voor wat betreft de samenstelling van het College van Burgemeester en Wethouders.

Landelijke tendens

Winst en verlies van partijen hebben veel te maken met wat er in het land gebeurt. De winst van GroenLinks was vooral te danken aan de uitstraling van frontman Jesse Klaver. En op afstand maakte Sybrand van Haersma Buma het CDA in de Keistad sterker.
In Amersfoort had D66 veel last van het ‘referendum-gelazer’. De sociaal-liberale partij stond jarenlang pal voor het referendum en nam daar onlangs plotseling afstand van. Daar maak je geen vrienden mee.

VVD snijdt D66 pas af

Belangrijk in Amersfoort was dat D66 de afgelopen vier jaar geen sterke indruk maakte. Met vier zetels méér dan de VVD had de partij een machtspositie moeten afdwingen. Dat gebeurde niet. De grote winnaar van de afgelopen bestuursperiode werd de VVD. Belangrijk was vooral Hans Buijtelaar, de belangrijkste wethouder die op een behendige wijze omstreden projecten, zoals de westelijke rondweg, door de gemeenteraad wist te manoeuvreren. Inmiddels heeft dit project ook groen licht gekregen van de Raad van State.
D66 had ook veel last van het almaar voortslepende gedoe rond de WAR (‘broedplek voor onderzoek, kunst, techniek en duurzaamheid’). Hier toonde de partij echt slappe knieën. Potentiële D66-stemmers waren dat in het stemhokje niet vergeten.

Lokale inbreng gering

Met in totaal 39 raadszetels speelden de lokale partijen bij de verkiezingen een geringe rol. In veel gemeenten finishten lokale partijen in de (sub)top, zo niet in Amersfoort. Slechts vijf zetels werden lokaal verdeeld: drie naar Amersfoort2014 en twee naar de Burger Partij Amersfoort. De overige plaatselijke partijen werden weggeblazen.
De vijf lokale zetels kunnen volledig op het conto worden geschreven van twee oudgedienden: Ben Stoelinga (A14) en Hans van Wegen (BPA). Beide partijen lijken veroordeeld te zijn tot de oppositie. Ze zijn vanwege de unieke positie van hun leiders ook kwetsbaar.

Nieuwe coalitie

Een nieuw college samenstellen lijkt niet al te ingewikkeld te zijn. De kans is groot dat de huidige coalitie maar op één punt zal veranderen. De PvdA zal worden ingeruild door het CDA, waardoor er een stevige meerderheid komt van 22 zetels: D66, VVD, CDA en ChristenUnie. Het alternatief voor de ChristenUnie zou het landelijk enorm gestegen GroenLinks kunnen zijn. Maar de kloof tussen het blok VVD/CDA en GL is wel erg groot. Waarschijnlijk vinden de overige partijen ‘regeren’ met de ‘bravere’ ChristenUnie veiliger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 2 (slot) –